FUNCK ARKITEKTER maa par

Butiksbygning.
Forside
Indgangsparti fra Centerareal. Åben torveplads og overdækket torv Butikker, - liberal erhverv og boliger med terrasser
Butiksbygning fra indkørsel til butikstorv