Rådgivning:

Arkitektrådgivning indbefatter mange former for arkitektrelaterede rådgivning.

Rådgivningen er altid uvildig og en arkitekt maa er altid forpligtet til udelukkende at varetage bygherrens interesser, og har ikke økonomisk fordel af de beslutninger han foretager .

Her nævnes et par eksempler.

Arkitektrådgivning ved et samlet byggeri:

1. Rådgivning før byggeri med alle byggejuridiske beslutninger, byggeprocesser, økonomi, byggeprogran med bygherres intensioner mm

2.Under projekteringens mange faser med udførelse af tegningsmateriale ,- de nødvendige lovgivningsmæssige krav og dispensationer, byggetilladelser, ændringer , og tilrettelser,- frem mod et endeligt resultat.

3 Indhente tilbud fra entreprenører og håndværkere,på baggrund af et gennemarbejdet udbudsmateriale af beskrivelse og tegningsmateriale

4Under byggeri med tilsyn på byggepladsen for at sørge for at bygherrens og arkitektens intensioner bliver udført tilfredsstillende

5. Aflevering af byggeri med mangelliste, afleveringsforretning og gennemgang af hele byggeriet og udbedringer af eventuelle mangler får endelig betaling til entreprenør/håndværker.

6.Efter aflevering af byggeri ved 1 års og 5 års eftersyn iht AB 92

Andre former for bygherrerådgivning af de enkelte faser:

Ved opførelse af typehus

'Ved køb af nyopført hus

Ved køb af eksisterende hus der kræver forandringer/tilbygning

Gennemgang af tilstandsrapport

FUNCK ARKITEKTER maa par

Forside
Tegnestuen
Arkitekthjælp
Rådgivning
Referencer
Kontakt