FUNCK ARKITEKTER maa par

Arkitekthjælp. Til Print
Forside
Tegnestuen er tilknyttet Arkitekthjælpen her i Århus området incl forstæderne.

Arkitekthjælpen har en fast pris på et skitseforslag til en tilbygning,- ombygning.

Pris: 8200 kr incl moms

Før en egentlig skitsering og møde fremskaffer /afklarer bygherre følgende:

1. Eksisterende tegninger over huset og som er:

Situationsplan med vandstik, varme, kloak og tagafvanding,- Boligplaner med mål ,- alle facader, og snit med bygningsbeskrivelse.

2. BBR skema ( se på nettet OIS.dk)

3. Er der en lokalplan for området, og hvis der er,-fremskaffes den.

4. Er der nogen servitutter tilknyttet ejendommen. Fremskaffes ( tinglysningskontoret)

5. Er jordbundsforholdene ok for en evt tilbygning. Er der i forvejen en jordbundsrapport fra den oprindelige bygning. Er der problemer i området. Spørg evt naboer.

6. Grundstørrelse og hvor meget er der muligt at tilbygge på grunden. Hvor stor er Bebyggelsesprocenten for området/ ejendommen.

Møde med arkitekten.

Der aftales pr tlf eller mail en dato for besøg og skitsering. Normalt aftales en tid fra kl 13,00 og frem til et endelig koncept. Typisk til kl ca 18,00. Det kan dog vare længere hvis der mangler væsentlige afklaringer.

Først når vi er enige om hvordan det skal være forlader vi jer. Derved bliver der ingen overraskelser når i får det endelige skitseprojekt.

Ved mødet vil eventuelle spørgsmål vedrørende hele projektforløbet blive besvaret, således at i her en ide om hvad der kommer til at foregå efterfølgende

Hele byggeprocessen er følgende:

Skitseprojekt

Myndighedsprojekt

Myndighedsbehandling

Arbejdstegninger

Beskrivelse

Udbudsmateriale til en hoverentreprenør (tegninger , beskrivelse, kontrakt )

Udsendelse af udbudsmateriale til 2-3 entreprenører for pris

Kontrahering med entreprenørerne.

Underskrivning af kontrakt mellem bygherre og entreprenør.

Byggeri:

I kontrakten er der aftalt tidsfrister med dagbøder for start og slut for byggeriet.

Byggeperioden er ca 3-5 måneder afhængig af størrelse og omfang

Tilsyn med byggeriet:

Tilsyn med byggeriet aftales særskilt mellem bygherre og arkitekt.

Med tilsynet, afsluttes byggeriet med en afleveringsforretning, hvor eventuelle mangler bliver noteret i en afleveringsprotekol. Entreprenør får ikke den sidste rateudbetaling før byggeriet er helt færdigt og afleveret som aftalt i udbudsmaterialet.

Efter afleveringsforretning er der :

1 års eftersyn og

5 års eftersyn

Tegnestuen
Arkitekthjælp
Rådgivning
Referencer
Kontakt