Buskelund Hallen

Illustration.

Idrætshal i Silkenborg udført i samarbejde med Ingelund Arkitekter maa.

Den færdige hal
Facade ved indgang og belægning
Facade ved indgang
Et kik ind af vinduet til opholdsarealet der ikke er i brug endnu pga Corona
Stueetage
1 sal
Facade øst vest
Facader nord -syd