Hans Schourups Gade

2 nye taglejligheder i eksisterende etageejendom

Plan af 2 nye taglejligheder etableret i eksisterende etageejendom
Facade mod vej
Facade mod gården
Eks facade bygning af ejendommen mod gården
Eks facade bygning mod vejen