Skovvejen

Tilbygning til eksisterende sommerhus,- omdannet til enfamiliehus

Eksisterende villa
Skitseforslag