Buskelund Hallen

  • Buskelund Hallen er udarbejdet i samarbejde med Engelund Arkitekter
  • En idrætshal med fællesfaciliteter og møderum,- samt klublokaler mv.
  • Ialt 1585 m2

Gavl af hallen ved indgang

Indgangsparti

Facade fra vejen med hallen i forgrunden og sideaktiviteter bagved

Interiør ved indgang

Stueetagen

!.sal plan

Facader øst og vest

Facader nord og syd

Visualisering af første projektforslag