Projektforløb

Det starter som regel med et byggeprogram fra en bygherre, der så munder ud i et ideoplæg fra Arkitekten.

Hele projektforløbet kan være meget kompliceret, men jeg vil forsøge  at tage de vigtigste processer med her. De nævnes nedenstående i rækkefølge fra start til slut. Altså fra den første ide opstår, og til aflevering af det færdige byggeri.

Processerne.

  1. Skitseprojekt.  Udarbejdes sammen med bygherren, incl godkendelse
  2. Projektforslag. Udarbejdes sammen med bygherren, incl godkendelse
  3. Forprojekt.       Udarbejdes og indsendes til myndighedsgodkendelse
  4. Hovedprojekt. Udarbejdes med  detaljer og bruges til udbudsmateriale
  5. Udbudsmateriale. tegninger og beskrivelse sendes til ca tre entrepre nører for indhentning af tilbud. 
  6. Gennemgang af projektmateriale med entreprenørerne på adressen
  7. Kontrahering. Gennemgang Den bedste og billigste entreprenør får opgaven og der forhandles de sidste ting på plads og der skrives en entreprisekontrakt.
  8. Tilsyn. Der aftales omfang af tilsyn med bygherre. Tilsyn er en slags forsikring for at byggeriet bliver udført som tegnet og beskrevet. Men det er bygherren der bestemmer omfanget af tilsynet. Minimum ed dog opstart af byggeri, ca to tilsyn midtvejs, og meget vigtig tilsyn til slut incl en afleveringsforretning.
  9. Afleveringsforretning. Afleveringsforretning er et dokument der beskriver at byggeriet er gennemgået og godkendt efter tegninger og beskrivelsen. Der kan ligeledes nævnes hvis der er nogle ting der skal ses efter ved 1 års gennemgangen, eller hvis der er mangler der skal udbedres.

 

 

Eksempel på første ideskitse til en ny Villa. Tegnet i blød blyant

Eksempel på efterfølgende skitseforslag på planløsning af ny Villa. Tegnet med tusch penne og farvelagt

Eksempel på projektforslag. Ny tagetage på eksisterende “Funkis” villa

Eksempel på Forprojekt med snit og beskrivelse til Myndighederne.