Skelbækvej- Tilbygning og ombygning af villa

Facade efter ombygningen

Facade mod vej

Facade mod haven med solgryde og udgravet kælder

Solgryde

Detalje ved solgryde og terrasse

Køkken ophold

Stort opholdsrum

Kælderophold mod solgryde

Udgang fra køkken til terrasse

Oprindelig Villa set fra vejen

Oprindelig villa set fra haven